Toetajad

euroopaliit

Projekt „Ecobirch AS ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti eesmärk on moderniseerida kahte lõiku Ecobirch AS tootmisprotsessist. Projekt on vajalik, et muuta tootmisprotsessi lõigud ressursitõhusamaks.

Projekti tulemusena soetatakse uus kuivatusautomaatika ja uuendatakse sõrmjätkuliini, mille tulemusena paraneb oluliselt kuivatuskvaliteet, vähenevad soojusenergia kasutus ning tooraine kulu.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärgiks on Ecobirch AS tootmine muuta võimalikult efektiivseks. Uue kuivatusautomaatika paigaldamisega paraneb oluliselt kuivatuskvaliteet, väheneb praak ning peab vähem materjali kuivamispaindumise tõttu hilisemalt töötlema.

Sõrmjätkuliini uuendamisega on võimalik kasvatata toodangumahtusid ning vähendada praaki. Skanner liini ees suudab inimesest paremini kvaliteeti hinnata ning liin on täpsem – materjali otsasid lõigatakse väiksemas mahus maha.

Toetuse summa (EUR):

702 187,5

Stend_vertikaalne