Skip to content

Toetajad

euroopaliit

Projekt „Ecobirch AS ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti eesmärk on moderniseerida kahte lõiku Ecobirch AS tootmisprotsessist. Projekt on vajalik, et muuta tootmisprotsessi lõigud ressursitõhusamaks.

Projekti tulemusena soetatakse uus kuivatusautomaatika ja uuendatakse sõrmjätkuliini, mille tulemusena paraneb oluliselt kuivatuskvaliteet, vähenevad soojusenergia kasutus ning tooraine kulu.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärgiks on Ecobirch AS tootmine muuta võimalikult efektiivseks. Uue kuivatusautomaatika paigaldamisega paraneb oluliselt kuivatuskvaliteet, väheneb praak ning peab vähem materjali kuivamispaindumise tõttu hilisemalt töötlema.

Toetuse summa (EUR):

478 499,55 €

0_MKM_3loviEAS_est

Projekt „Ecobirch AS tootmise digitaliseerimine ja automatiseerimine“ ja sai toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS).

Projekt „Ecobirch AS tootmise digitaliseerimine ja automatiseerimine“ ja sai toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS).

Tootmisprotsesside digitaliseerimise ja automatiseerimise tulemina paraneb oluliselt protsessipõhise info liikumine ja ajakohane kättesaadavus. 

Automatiseerimine ja digitaliseerimine võimaldavad optimeerida tootmisandmete ajakohast loomist, tootmistulemi korrektset ning protsessipõhist edastamist, informatiivsust ja käsitletavust erinevate aja- ja tööetappide jooksul tagamaks ettevõtte efektiivsus ja jätkusuutlikkus.

Projekti eesmärk on ettevõttele esmatähtsate protsesside automatiseerimine ja digitaliseerimine, mille tulemusel oleks võimalik optimeerida tootmisprotsessidele ning tarneahelale kuluvat aega, hinnata nende tegevuste tulemuslikkust ja eesmärgipärasust ning anda juhtkonnale teadmistepõhised instrumendid juhtimis- ja tootmisotsuste tegemiseks.

Projekti tulemiks on jätkusuutlikkuse, konkurentsivõime ning kasvupotentsiaali loomine ja tagamine läbi efektiivsete ja kulutõhusate tehniliste ning tarkvaraliste võimaluste. Töötaja ja töö väärtustamine läbi innovaatiliste tootmislahenduste.

Toetuse summa: 56 580,00 EUR